Услуги адвоката по уголовным делам в сфере незаконного производства, изготовления, хранения, перевозки или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта

Как закрыть уголовное дело и освободить от уголовной ответственности по ч.1 ст.309 уголовного кодекса Украины (УК) после прохождения курса лечения от наркотической зависимости по ч. 4 ст. 309 УК Украины.

marijuanaСогласно ч. 1 ст. 309 УК Украины незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта

караются штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

При этом необходимо отметить что ответственность по ч.1 ст. 309 УК Украины наступает в случае, когда размер наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, которые были предметом этого преступления, превышает небольшой, поскольку незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта в небольших размерах предусматривает ответственность по ст. 44 КУпАП (Кодекса Украины про административные правонарушения).

Аналогичной позиции придерживается Пленум верховного Суда Украины ( п. 22 Постановления № 4 от 26.04.2002 г.). Незаконные производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта в небольших размерах влечет ответственность по ст. 44 КУпАП.

Стаття 44 КУпАП.  Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах

Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах -тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Особа, що добровільно здала наркотичні засоби або психотропні речовини, які були у неї в невеликих розмірах і які вона виробила, виготовила, придбала, зберігала, перевозила, пересилала без мети збуту, звільняється від адміністративної відповідальності за дії, передбачені цією статтею.

Примітка. Невеликий розмір наркотичних засобів та психотропних речовин визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

Так что же такое небольшой размер наркотических средств и психотропных веществ ?

Дане питання регулюється відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 1 серпня 2000 року N 188, «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу»

Невеликі, великі та особливо великі розміри  наркотичних засобів, що знаходяться

у незаконному обігу

 

 

Назва наркотичного засобу

Невеликі розміри

(г)

Великі розміри

(г)

Особливо великі розміри

(г)

1

2

3

4

Бупренорфін

до 0,012

від 1,2 до   12,0

12,0 і більше

Декстропропоксифен

до 0,6

від 3,0 до 30,0

30,0 і більше

Дезоморфін*

до 0,01

від 0,1 до 1,0

1,0 і більше

Канабіс - цілі або різного ступеня подрібнення будь-які частини рослини роду коноплі або їх суміш (за винятком власне дозрілого насіння) незалежно від того, піддавались вони екстракції, деструкції, гниттю чи враженню пліснявою**

до 5,0

від 500 до 2500

2500 і більше

Канабісу смола - суміш відділеної смоли, пилку чи окремих подрібнених частин рослини коноплі або їх суміш, яка містить тетрагідроканабінол*

до 0,5

від 50,0 до 500,0

500,0 і більше

Канабісу екстракти (настойки) - засіб, який отримують з будь-яких видів і сортів конопель або канабісу шляхом виділення (екстракції) різними способами і який містить тетрагідроканабінол*

до 0,3

від 5,0 до 100,0

100,0 і більше

Героїн*

до 0,005

від 1,0 до 10,0

10,0 і більше

Опій ацетильований - засіб, що містить у своєму складі ацетильовані похідні алкалоїдів опію (у тому числі за наявності інших речовин)*

до 0,005

від 1,0 до 10,0

10,0 і більше

Етилморфіну гідрохлорид (діонін)

до 0,2

від 10,0 до 100,0

100,0 і більше

Кодеїн (основа та солі)

до 0,2

від 10,0 до 50,0

50,0 і більше

Кокаїн (основа та солі незалежно від наявності наповнювачів)

до 0,02

від 1,0 до 15,0

15,0 і більше

Метадон (фенадон)

до 0,02

від 1,6 до 20,0

20,0 і більше

Меткатинон (ефедрон)*

до 0,01

від 3,0 до 50,0

50,0 і більше

Кустарно виготовлені препарати з ефедрину, псевдоефедрину або препаратів, які їх містять*

до 0,15

від 1,5 до 15,0

15,0 і більше

Морфін (основа та солі)

до 0,03

від 2,5 до 12,5

 

12,5 і більше

Макова солома - цілі або різного ступеня подрібнення будь-які частини рослини виду "мак снотворний" або їх суміш (за винятком власне дозрілого насіння) незалежно від того, піддавались вони екстракції, деструкції, гниттю чи враженню пліснявою**

до 50,0

від 500,0 до 5000,0

5000,0 і більше

Концентрат з макової соломи (опій екстракційний) - засіб, що отримують із макової соломи шляхом виділення (екстракції) різними способами і який містить хоча б один наркотичний алкалоїд або їх суміш (у тому числі за наявності інших речовин)*

до 0,5

від 50,0 до 250,0

250,0 і більше

Омнопон

до 0,03

від 3 до 75,0

75,0 і більше

Опій - сік снотворного маку, що згорнувся, у тому числі медичний, який містить хоча б один наркотичний алкалоїд або їх суміш (у тому числі за наявності інших речовин)*

до 0,1

від 50,0 до 250,0

250,0 і більше

Піритрамід (дипідолор)

до 0,03

від 1,5 до 25,5

25,5 і більше

Трамадол

до 0,5

від 5,0 до 50,00

50,00 і більше

Тримеперидин (промедол)

до 0,03

від 3,0 до 75,0

75,0 і більше

Фентаніл

до 0,0004

від 0,002 до 0,2

0,2 і більше

Метилфентаніл*

(альфа-метилтіофентаніл,

альфа-метилфентаніл,

ацетил-альфа-метилфентаніл,

бета-гідрокси-3-метилфентаніл,

бета-гідроксифентаніл,

3-  метилтіофентаніл, 3-метилфентаніл)

до 0,0002

від 0,001 до 0,1

0,1 і більше

Пентазоцин

до 2,0

від 20,0 до 200,0

200,0 і більше

 

* Наведені наркотичні засоби незалежно від розмірів кваліфікуються як особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено (таблиця I список N 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 N 770).

** Ці особливо небезпечні наркотичні засоби виготовляються без застосування спеціального (лабораторного) обладнання з рослин, культивування яких дозволено для промислових цілей за наявності спеціального дозволу (ліцензії). Кількісне визначення маси цих наркотичних засобів здійснюється у перерахунку на суху речовину.

 

Розміри наркотичних засобів визначені на підставі існуючої практики боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів.

Під невеликими розмірами слід розуміти ту їх кількість, що не перевищує зазначеної граничної величини.

Розміри виготовлених наркотичних засобів у вигляді екстрактів, витяжок, відварів, інших рідин, у тому числі і кустарно виготовлені з ефедрину та норефедрину, згідно з існуючими методиками криміналістичних досліджень визначаються в перерахунку на суху речовину.

В таблицю включені наркотичні засоби, що на сьогодні використовуються в Україні в незаконному обігу.

Віднесення наркотичних речовин та їх суміші, кустарно виготовлених з ефедрину, норефедрину і псевдоефедрину, до відповідних кількісних категорій здійснюється по аналогії з меткатиноном (ефедроном).

Как видно из данной таблицы, в некоторых случаях когда предметом преступления являются особо опасные наркотические средства или психотропные вещества, их небольшой размер не определяется (героин, эфедрон).

 

Интересна судебная практика.

Так, ухвалою судової колегії у кримінальних справах Верховного Суду України було залишено без змін вирок Київського міського суду від 27 березня 1998 р. у справі І. щодо обвинувачення його за придбання на суму 20 грн. героїну для особистого споживання. У касаційних скаргах І. та його захисник просили скасувати вирок у цій частині, оскільки неможливо було встановити точну кількість придбаного ним наркотичного засобу. Суд, розглянувши обставини справи, дійшов висновку, що героїн належить до особливо небезпечних наркотичних засобів, у зв’язку з чим його невеликий розмір не визначається. Тому відповідальність за ст. 309 КК України настає у разі вилучення навіть мізерної кількості зазначеного наркотичного засобу (Рішення Верховного Суду України. Щорічник).

Согласно ч. 4 ст. 309 УК Украины лицо, добровольно обратившееся в лечебное учреждение и начавшее лечение от наркомании, освобождается от уголовной ответственности за действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи.

Основанием для освобождения лица от уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 309 КК Украины являются два фактора: добровольное обращение человека в лечебное учреждение и начало лечения от наркомании.

Для начала приведем пример судебной практики – судья Кормушин К.А.

 

Справа №1-226/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2009 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого - судді Кормушина К.О. при секретарі - Ясинецькому О.А. за участю прокурора - Коваль А.А. захисника - адвоката ОСОБА_1 та законного представника - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Києва, українки, громадянки України, з базовою середньою освітою, не працюючої, не одруженої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимої

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України,

встановив:

ОСОБА_3, обвинувачується в тому, що вона 07 серпня 2008 року, приблизно о 23 годині 00 хвилин, знаходячись на зупинці громадського транспорту по вул. Волгоградській, 14, в м. Києві, у невстановленої слідством особи шляхом купівлі за 300 гривень, незаконно придбала для подальшого вживання без мети збуту психотропну речовину амфетамін, яка знаходилась у чотирьох поліетиленових пакетиках. Після цього, придбані чотири поліетиленові пакетики з психотропною речовиною ОСОБА_3 залишила на зберігання при собі, помістивши два поліетиленові пакетики з амфетаміном в бюстгальтер, а інші два - в праву зовнішню кишеню жакету, в який була одягнена.

Цього ж дня, приблизно о 23 годині 20 хвилин, ОСОБА_3, знаходячись на зупинці громадського транспорту по вул. Волгоградській, 14 в м. Києві, була затримана працівниками міліції та доставлена до чергової частини ТВМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві, розташованого по вул. О. Теліги, 43-А в м. Києві, де приблизно о 23 годині 30 хвилин, працівниками міліції в ході поверхневого огляду ОСОБА_3 вищевказані чотири поліетиленові пакетики з психотропною речовиною амфетаміном було виявлено та вилучено.

Згідно з висновком експерта № 1691 х від 20 серпня 2008 року, надана на дослідження та вилучена у ОСОБА_3, порошкоподібна речовина містить психотропну речовину амфетамін (фенамін), відсотковий вміст якої становить 39, 0 %. Речовини загальною масою 2, 227 г містять 0, 869 г амфетаміну.

Амфетамін (фенамін), згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» Список № 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено в Таблиці II, є психотропною речовиною.

Дії ОСОБА_3, органом досудового слідства кваліфіковано за ч. 1 ст. 309 КК України, як незаконне придбання, зберігання та перевезення наркотичних засобів без мети збуту.

У судовому засіданні захисник підсудної адвокат ОСОБА_4 заявив клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 309 КК України.

Заслухавши думку прокурора, яка не заперечувала проти задоволення клопотання, підсудну та її законного представника, які підтримали клопотання, суд вважає, що клопотання захисника підсудної підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 309 КК України особа, яка добровільно звернулася до лікувального закладу і розпочала лікування від наркоманії, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Судом досліджено довідку Київського міського психоневрологічного диспансеру № 4 від 01.09.2008 року, з якої вбачається, що ОСОБА_3 в період з 18.08.2008 року до 01.09.2008 року пройшла курс добровільного лікування з приводу психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання психостимуляторів.

Таким чином, суд дійшов висновку про те, що ОСОБА_3 після порушення щодо неї кримінальної справи за ч. 1 ст. 309 КК України, добровільно звернулась до лікувального закладу, розпочала і закінчила в ньому лікування від наркоманії, тому її слід звільнити від кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, керуючись ст. 44 КК України, суд,

постановив:

  • ОСОБА_3 звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 309 КК України на підставі ч. 4 ст. 309 КК України.
  • Справу провадженням закрити.
  • Речові докази - чотири поліетиленові пакетики, в яких знаходиться психотропна речовина амфетамін, знищити.
  • Запобіжний захід ОСОБА_3 до набрання постановою законної сили у виді підписки про невиїзд, скасувати.
  • Стягнути з ОСОБА_3 судові витрати в сумі 963 грн. 28 коп., що складає вартість судово-хімічної експертизи.
  • На постанову може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва протягом семи діб з моменту її проголошення.

Как видно из данного постановления суд применил ч. 4 ст. 309 УК Украины и таким образом освободил лицо от уголовной ответственности.

Таким образом при привлечении к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 309 УК Украины есть все шансы в суде закрыть уголовное дело. Однако, в последнее время суды крайне редко выносят постановления о закрытии уголовного дела  по ч. 4 ст. 309 УК Украины. Адвокат Кормушин Юрий Александрович имеет большой опыт по данной категории дел связанной с незаконным оборотом наркотиков и представительством интересов как на стадии следствия так и в суде. Важно помнить, что в случае вашего задержания следует как можно быстрее связаться с адвокатом. Вступление адвоката на ранней стадии в уголовное дело сможет упредить незаконные попытки следователя и/ли суда, касающиеся защиты ваших прав.

Также хотел обратить ваше внимание, что по делам и преступлениям в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ их аналогов или прекурсоров, задержание как правило проводит ОБНОН (отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков).

Адвокат Кормушин неоднократно вступал в дело и успешно представлял интересы своих клиентов неспосредственно сразу после задержания либо уведомления родственников, друзей о задержании его близкого.

Если Вас или ваших близких задержал Шевченковский ОБНОН, Подольский ОБНОН, Соломенский ОБНОН, Печерский ОБНОН, Деснянский ОБНОН, Дарницкий ОБНОН, Днепровский ОБНОН, Оболонский ОБНОН, Свтошинский ОБНОН, Голосеевский ОБНОН РУ ГУ МВД в г. Киеве,  звоните адвокату.